ZASADA ODDZIAŁYWANIA

Wspólnota, która powstaje przede wszystkim, na zasadzie oddziaływania pr.zedmiotów mających znaczenie*dla pewnej grupy odbiorców, jest wspólnotą chwilową, nietrwałą; jest mikrospołeczeństwem, które dla manifestacji swojego istnienia wy­maga w zasadzie jednego symbolu: właśnie akceptacji aktualnej mody. Różnorodne syste­my integracji związane z aprobowanymi symbolami mają charakter zdecydowanie umowny; czasem takim symbolem jest fryzura, czasem ~ słownictwo, czasem gest, sposób bycia.  Wzory modne w życiu codziennym .’Najistotniejszą rolę w .-procesie ..tworzenia grupy odgrywa akcpptacia, pewnego typu, hie­rarchii wartości. Oczywiście problem wartoś­ciowania-‚nie sprowadza sie^jedyme do- ocen w sferze oznak-zewnętrznych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.