WYRÓŻNIENIE NAŚLADOWNICTWA

Można mianowicie — jak sądzę -— wyróżnić naśladownictwo pozy­tywne, naturalne, o charakterze aprobaty, tj,. powstałe samorzutnie na gruncie poszuki­wań mających na celu zaspokojenie ewiden­tnych potrzeb odbiorcy, oraz naśladownictwo o     charakterze wtórnie n a ś I“s d o w c z y m, związane z biernym poddaniem się oddziały­waniu postaw uznanych przez innych za wzorcowe. W praktyce, w warunkach upowszech­niania kultury i. rozwoju środków  masowego przekazu jest dość trudno przeprowadzić gra­nicę między wyróżnionymi rodzajami postaw. ( Płynność granic, możliwość ^przechodzenia ’ w pewnym momencie jednej postawy w drugą/ wzajemne ich nakładanie się — wszystko to -dodatkowo komplikuje złożony.obraz różnych fonn odbioru, a tym samym kształtowanie się  więzi stwarzających wspólnotę.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.