WYODRĘBNIENIE ZAINTERESOWAŃ

Można jednak wyodrębnić także zainteresowania o  jeszcze większej ogólności niż ogólne zainteresowania przed­miotowe – zainteresowania szerokie. Będą to zaintereso­wania określonymi dziedzinami nauki i życia, jak na przykład zainteresowania humanistyczne (historią, językiem polskim, językami obcymi, filozofią, psychologią itp.) obok zaintereso­wań naukami ścisłymi (matematyką, fizyką), naukami przy­rodniczymi, sztuką itp. Wśród zainteresowań szczegółowych -(specjalnych) może­my znaleźć z kolei zainteresowania o bardzo wąskim specja­listycznym zakresie, np. wśród zainteresowań geograficz­nych zainteresowanie wyprawą Krzysztofa Kolumba . Sześć układów cech (a —f) z tabeli zakresu treści zaintere­sowań możemy korelować z dziewięcioma układami cech (A — I) z tabeli siły zainteresowań w stosunku do różnych treści.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.