WYJŚCIE Z ZAŁOŻENIA

Wychodzi z założenia, że w strukturze psycho­logicznej projektu osobowości wychowanka, jaki stanowi cel wychowawczy, zawarte są założenia ukierunkowujące od­działywania pedagogiczne, zmierzające do osiągnięcia prze­widywanych projektem osobowości skutków. Jeżeli zatem celem jest kształtowanie takich struktur, w których na czoło wybija się oddziaływanie w sposób określony na emocje (np. gdy pragnie się wychować dziecko uczuciowo wrażliwe na otaczający świat), trzeba aktywizować jego procesy emocjo­nalne i odpowiednio je ukierunkowywać. Dobór przeto środ­ków i sposobów działania będzie zależny od tego celu i temu celowi przez to „pokrewny”.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.