WYBIÓRCZOŚĆ

Zbieżność ta polega na fakcie, iż czło­wiek aktywizuje się poznawczo wobec pewnych faktów i zja­wisk, podczas gdy inne fakty i zjawiska pozostawiają go wobec nich poznawczo obojętnym: albo ich nie zauważa, albo przyj­muje ich istnienie jako oczywistość, której nie warto przypi­sywać poważniejszego znaczenia. W zainteresowaniach aktyw­ność poznawcza działa wybiórczo. Istnieją jak gdyby w oto­czeniu człowieka typowe bodźce jego zainteresowań: rzeczy, zjawiska, ludzie, sprawy, problemy. Mają one jakieś specjal­ne właściwości, będące źródłem aktywności człowieka, który się nimi interesuje.Wybiórczość jako cechę spostrzeżeń i uwagi sponta­nicznej, czyli cechę struktur poznawczych bardziej elementar­nych niż zainteresowania, wymienia się często w rozważaniach psychologicznych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.