WSPÓLNE DLA UJĘCIA

Wspólne natomiast dla potencjalnego ujęcia zainteresowań definiowanych z uży­ciem terminu „gotowość”, „skłonność” czy „tendencja” jest dostrzeganie w zainteresowaniach pewnego stałego kie­runku myśli, uczuć czy też dążeń (zależnie od tego, jak ujmu­jemy strukturę psychiczną zainteresowań). Definiowanie zaś zainteresowań terminem „motyw” zakłada, iż chcemy wska­zać, że tak jak w każdej motywacji istotny jest dla nich cel organizujący ludzkie działanie, który zarazem stanowi przy­czynę tego działania: „Motywacja to stan rzeczy, który po­woduje działanie organizmu”

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.