WIĘCEJ ZAINTERESOWAŃ

Obok typów zainteresowań człowieka, traktowanych jako jego specyficzna właściwość psychiczna, istnieje także typo­logia struktury ludzkich zainteresowań zbliżająca nas do problematyki osobowości człowieka. Typologia ta wyzna­czona jest przez liczbę zainteresowań, ich hierarchię w sensie siły i ogólności oraz ich wzajemne pokrewieństwo.Człowiek może posiadać jedno lub więcej zainteresowań, mogą wśród jego zainteresowań występujących w liczbie „więcej niż jedno” być zainteresowania silniejsze i słabsze, może być też — założyć można teoretycznie — kilka zainte­resowań o podobnym nasileniu. Układ ich może być za­leżny od stopnia ogólności, np. zainteresowaniu ogólnemu towarzyszy jedno łub więcej zainteresowań z tej samej lub innej dziedziny treściowej. Zdarzają się więc ludzie o zainte­resowaniach spoistych (z tej samej lub pokrewnych dziedzin), np. o zainteresowaniach socjopsychologicznych lub mate­matyczno-fizycznych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.