W SFERZE KULTURY

Postulat ten został wszakże w prak­tyce, szczególnie w sferze kultury masowej potraktowany dość -wąsko i sprowadzony. da wybranych :osob, przywódców czy idoli życia społecznego, naukowego, sportowego i artysty­cznego. Jawność życia prywatnego • ekspono­wanych osób stanowi stały temat prasy spo- eczenstw kapitalistycznych, stwarzając w ten sposob pozory nieustannego wglądu ogółu w działania przywódców. Jest to swoisty wentyl, korygujący w sferze psychologii społecznej usterki systemu. Ilość informacji, jakimi bombarduje się odbiorcę, ma stwarzać wrażenie, że stale, na bieżąco jest serio wpro­wadzany w sprawy kraju. Jest to wrażenie tym bardziej uzasadnione, że — jak zauważył Józef Chałasiński analizując prasę amerykan-; ską — „jawność życia publicznego polega prze­de wszystkim na publicznej jawności węzłów, jakimi osoby publiczne są powiązane z inńymi osobami publicznymi i prywatnymi.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.