W MOWIE POTOCZNEJ

Czasami jeszcze do tych trzech określeń, stosowa­nych zamiennie w mowie potocznej, dodaje się termin czwar­ty: skłonność. Ten zaś ma w psychologii swój byt sarno-‚ dzielny i na ogół bywa rozumiany szerzej niż wymienione poprzednio.Mówiąc o aktywności poznawczej zwracaliśmy uwagę, iż reakcje kwalifikowane jako tego rodzaju aktywność cechuje bardzo duże zróżnicowanie, szczególnie ze względu na zło­żoność i stopień ich dojrzałości (por. orientacyjne i badawcze akty poznawcze ). Pojedyncze akty poznawcze to zaciekawienia; zamiennie używać tu będziemy terminu „ciekawość”. Zaciekawienia charakteryzują się tym, że ‚wy­wołane przez cechy nowości i niezwykłości zjawisk trwają na ogół niewiele dłużej niż owe zjawiska, że ukazują się spo­radycznie jako odpowiedź na działanie bodźców oraz że bodźce, które je wywołują, nie muszą być do siebie podobne, ani też należeć do tej samej dziedziny zjawisk. A więc cieka­wość to proces psychiczny, a nie właściwość psychiczna.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.