W LITERATURZE PSYCHOLOGICZNEJ

W literaturze psychologicznej dotyczącej zainteresowań powszechnie znane są cztery definicje operacyjne o cha­rakterze technicznym D. E. Supera. Przedstawimy je naj­pierw, by przejść potem do proponowanej tu definicji ope­racyjnej modelowej.E. Super wyróżnia zainteresowania wyrażane, okazywa­ne, testowane oraz inwentaryzowane. Ich definicje są zróż­nicowane i — jak stwierdza i dokumentuje sam autor — wy­niki badań na nich oparte są także często różne.Zainteresowania wyrażani określają według D. E. Supera to, „o czym się mówi, że jest interesujące”. Wyra­zem tych zainteresowań są wypowiedzi pisemne lub ustne. Liczni autorzy zwracają uwagę na niestałość tego typu zain­teresowań.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.