UTKNIĘCIE

W jednej ze swych pierwszych prac analizuje on oceny nie- dorzeczne. Za niedorzeczność uważa nonsens, któremu ze strony oceniającego towarzyszy negatywne zabarwienie. Zaj­mując się przeżyciami niedorzeczności występującymi przy czytaniu tekstu zwraca autor uwagę, iż tylko wówczas, gdy wystąpi tzw. utknięcie, mogą ujawnić się aktywne procesy zmierzające do wydania oceny o niedorzeczności w sposób świadomy. A zatem „utknięcie” może być bodźcem aktyw­ności poznawczej. „Utknięciem” nazywa T. Tomaszewski fakt napotkania w tekście trudności: jakiś brak, poczucie czegoś nie załatwionego. Towarzyszą często utknięciu pyta­nia o to, co to może znaczyć, do czego to zmierza. „Utknięcie” jest więc zaznaczeniem trudności, luką w myśli.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.