UROK NAŚLADOWNICTWA

„Urok naśladownictwa leży przede wszystkim w fakcie, że -umożUwia ono . dogodną próbę sił, ‘ która jednak nie wymaga znaczniejszych osobistych i          twórczych zastosowań, lecż rozgrywana jest gładko i lekko, ponieważ treścią jej jest usta­lona ilość”.Moda zaś to „naśladownictwo da­nego przykładu, zaspokajające pragnienie ada­ptacji społecznej; wiedzie jednostkę drogą, któ­rą podróżują wszyscy, dostarcza ogólnych prze- ; słanek sprawiających, że zachowanie, każdej’ jednostki staje się kolejnym przykładem”.Jest to fenomen bardzo skomplikowany. Aby zanalizować go przynajmniej,częściowo, należy . dokonać rozgraniczenia między poszczególnymi typami naśladownictwa.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.