UPRAWIANIE HISTORII MODY

Z koncepcji tej wyprowadza autor postulat dotyczący sposobu uprawiania historii^mody,’ stwierdza, że jest to historia formalna tych :     systemów, zdominowana przez endogenne sta­wanie się form.Jak łatwo zauważyć, koncepcja mody „żur- nalowej” różni się od przyjętej przez nas in­terpretacji mody., Pojmujemy zjawisko mody „ szeroko (strój jest tylko jednym z jej przejawów), nie wydaje się bowiem, aby można było ‚ zinterpretować teoretycznie funkcje mody ana­lizując jedynie jedną wybraną formę jej przer ; jawiania się. Przyjmujemy więc — odmiennie” niż Barthes — że moda nie sprowadza się do formy, lecz stanowi pewien specy­ficznie normowany sposób reak­cji, działań , i zachowań, wobec różnych obiektów występujących w różnych sytuacjach.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.