TYPY ZAINTERESOWAŃ

Ustalenie typologii zakłada określenie podstawowych klas cech zainteresowań, które występują w rozmaitej formie u różnych ludzi, czyli różnicują jednostki, są dla nich charak­terystyczne. W zastosowaniu do zainteresowań modelowych będą to cechy związane z tym co określamy jako nasilenie lub siłę zainteresowań, oraz omawiana już częściowo powyżej ich treść. Mówiąc o treści zainteresowań mamy na uwa­dze dwa jej aspekty: kierunek zainteresowań, a więc ich przed­miot (dalej to właśnie nazywać będziemy treścią zaintere­sowań w ścisłym tego słowa znaczeniu), oraz zakres treści, czyli wielość przedmiotów szczegółowych składających się na ich treść (dalej nazywać to będziemy zakresem zaintere­sowań).Podstawowe zatem klasy cech zainteresowań to ich treść.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.