TYP SYGNAŁÓW

Nie zawsze więc,, osoba ubrana mod­niej np. prowokująco, wywołuje- zamierzone ‚ wrażenie. Typ sygnałów jednolitych bywa dy­stansowany w praktyce przez zespoły syg­nałów różnej jakości. Obok sygnałów jednorodnych można więc wyłonić sygnały polifoniczne, złożone, niejednorodne, prz^czym można zauważyć pewną sprzeczność między różnymi jakościami’ sygnałów składających się na jeden komu­nikat. Mamy więc do czynienia z wyglądem, w którym inne treści wyraża stró}, inne/nato­miast — zachowanie danej osoby.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.