TRZY CZŁONY DEFINICJI

Definicja ta zawiera trzy człony o trzech różnych szczeblach ogólności:Względnie trwała obserwowalna dążność do poznawa­nia otaczającego świata.Ukierunkowana aktywność poznawcza o określonym nasileniu przejawiająca się w wybiórczym stosunku do otacza­jących zjawisk.Dostrzeganie określonych cech, zjawisk (związki, za­leżności) i problemów, dążenie do ich zbadania oraz przeży­wanie różnorodnych uczuć związanych z nabywaniem i po­siadaniem wiedzy.W zależności od potrzeby można korzystać z jednego tylko spośród trzech członów pełnej definicji, a więc z definicji bardzo ogólnej (I), z definicji o średnim stopniu ogólności (II) o znacznym stopniu uszczegółowienia (III). Pierwsza z cząstkowych definicji określa zainteresowanie jako właściwość psychiczną, względnie trwałą dążność, po­znawaną na drodze obserwacji.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.