SZUKANIE ANALOGII

Gdyby szukać analogii — by­łyby to w terminologii D. E. Supera zainteresowania okazy­wane (por. str. 26—27), a to, ,,co jest okazywane”, to wszelkie dostępne obserwacji czynności poznawcze skierowane na otaczający świat. Druga z definicji cząstkowych — o średnim stopniu ogól­ności — zwraca uwagę na trzy charakterystyczne cechy zain­teresowań. Mówi o tym, że nie wszystkie czynności poznaw­cze są znamienne dla zainteresowań, lecz tylko te, które wy­kazują jakieś określone ukierunkowanie wynikające z dokony­wania wyboru wśród zjawisk otaczającego świata i że ważne dla zainteresowań jest nasilenie tego ukierunkowania, czyli względna stałość wyborów przedmiotu aktywności poznaw­czej.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.