STOSUNEK DO INNYCH ZAINTERESOWAŃ

Gdy nie tylko chodzi o to, by liczyc się z silnymi zainteresowaniami danej jednostki (porównanie intrapersonalne), ale także mieć przeświadczenie , ze — w zestawieniu z podobnie ukierunkowanymi zaintereso­waniami innych kandydatów do tego samego zawodu – są to zainteresowania wystarczająco silne, by wśród innych czyn ­ników rokować pozytywnie o decyzji zawodowej na nich opar- tej (porównanie interpersonalne). (Por. przykład na str. 49) Może też być jednak tak, że w stosunku do innych zaintere­sowań ucznia (zależność intrapersonalna) jakieś zaintereso­wanie uznamy ze względu na nasilenie zaciekawień z nim związanych za stosunkowo słabe, przeciętne, a tymczasem okazuje się, że na tle grupy wiekowej, do której uczeń należy (zaiezność interpersonalna), jest to zainteresowanie wystę­pujące u niego właśnie wyjątkowo silnie.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.