SPONTANICZNA AKCEPTACJA

Niewiedza o ciągu przyczy­nowo-skutkowym, w jakim tkwi wzór, w pew­nym, sensie pomaga więc bądź spontanicznie akceptować nakazy mody, bądź uzasadnia po- l zorowaną spontaniczność zachowań. Umiejętność wszechstronnego odczytywania; znaków i rozszyfrowywania ich kontekstu społecznogene tycznego ^prowadzi natomiast do świadomego _ stosunku wobec proponowanych wzorów, do dystansu wobec modelowych postaw, konwen­cji, ceremonii. Sprzyja rozsądkowi, umiarowi i rozwadze w ich stosowaniu. – Język mody — w przeciwieństwie do języ­ka lingwistycznego— operuje.z na kam i, które nie tylko .mają substytut ma t e r i a 1 ny,; i e cz, co więcej, two­rzą z nim j e dno ś ć.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.