RODZAJ INFORMACJI

Okazuje się, że ten rodzaj informacji w większym stopniu, niż informacje dotyczące sposobów działania, uniezależniają czło­wieka od bezpośredniego wpływu aktualnych bodźców. „Je­śli […] celami szczególnie pożądanymi są: odporność na prze­szkody, zdolność do samokorygowania oraz zdolność posłu­giwania się operacjami wyselekcjonowanymi z punktu widze­nia spójności ich rezultatów, należy oprzeć przygotowania na wiadomościach dotyczących wyniku czynności”.W pracy wychowawcy odporność na przeszkody odgrywa specjalną rolę. Wpływ kształtującej się osobowości dziecka, inne konkurencyjne oddziaływania wychowawcze (np. domu rodzinnego czy grupy rówieśniczej) oraz wpływ zewnętrznych, nieraz niezależnych od wychowawcy, warunków obiektyw­nych sprawiają, że często pedagog reorganizuje sposoby swego działania przystosowując je do wyniku przewidywanego, ja­kim jest projekt osobowości stanowiący cel wychowawczy.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.