REZULTATY BADAŃ

Rezultaty badań M. Materskiej preferujące informacje o   wyniku nie przekreślają znaczenia informacji o sposobach działania, które także są ważne w efektywnej działalności, ale spełniają inną funkcję. W naszych rozważaniach znajomość wyniku to dobre po­znanie struktury psychologicznej kształtowanej właściwości w tym przypadku struktury zainteresowań. Dlatego ana­liza pojęcia „zainteresowanie” ma w książce przeznaczonej dla nauczycieli szczególne znaczenie. Jeszcze inny argument przemawiający za ważnością dobrej znajomości pojęć psychologicznych, odgrywających istotną rolę w wychowaniu, przytacza D. E. Super stwierdzając la­pidarnie, że „aby mierzyć, trzeba dobrze definiować,, mie­rząc zaś, precyzuje się definicje”. W toku pracy pedagogicznej określenie celów wychowaw­czych w stosunku do dzieci i młodzieży oraz śledzenie efek­tów własnych działań wymaga umiejętności dobrego rozpo­znania interesujących nas właściwości wychowanków, oceny ich dojrzałości i rozwoju.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.