PRZY BUDOWANIU DEFINICJI

Równocześnie przy budowaniu nowej definicji zaintereso­wań trzeba wziąć pod uwagę aspekt technicznej operacyjności, czyli ująć tak istotę zjawiska, by dawało się ono mierzyć. Te trzy przesłanki: przydatność dla wychowania, trój- aspektowość objętej zakresem definicyjnym specyficznej interakcji człowieka z otaczającym światem i dostępność dla obiektywnego poznania wyznaczyły kształt definicji, którą autorka tej książki nazywa modelową.W  tym ujęciu zainte­resowanie jest to względnie trwała obserwowalna dążność do poznawania otaczającego świata, przybierająca postać ukie­runkowanej aktywności poznawczej o określonym nasileniu, przejawiająca się w selektywnym stosunku do otaczających zjawisk, to znaczy: 1 — w dostrzeganiu określonych cech przedmiotów i związków, zależności między nimi, a także wybranych problemów; 2 — w dążeniu do ich zbadania, po- rozwiązania oraz 3 — w przeżywaniu różnorodnych uczuć (pozytywnych i negatywnych) związanych z nabywa­niem i posiadaniem wiedzy.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.