PRZERWANY PROCES

Dopóki proces, przerwany wskutek pojawienia się nowego bodźca, nie zostanie na nowo zorganizowany, dopóty konflikt nie zostanie wyeliminowany. Wyeliminowanie konfliktu następuje dzięki temu, iż to, co było nie znane, stało się znane, co było niezrozumiałe, stało się zrozumiałe. W. korze mózgowej powstał nowy zsynchronizowany wzorzec dzia­łalności. D. E. Berlyne zalicza konflikt wraz z jego dynamiką (przerwanie procesu —wyeliminowanie konfliktu) do popędów.Uważa, że ten popęd jest w naszym układzie kulturowym po­pędem wyuczonym.Charakterystycznym, według D. E. Berlyne’a i zdaniem wielu innych autorów, bodźcem konfliktowym jest w naszej kulturze każde pytanie zaczynające się od pytajników: ,,Jak?”, ,,Czy?”, „Dlaczego?”. W postawionym pytaniu może być zawarta wewnętrzna sprzeczność, zaskakująca tego, do kogo adresuje się pytanie, lub też może ono dotyczyć spraw pyta­nemu nie znanych, dla niego nowych, tak że nie umie na nie udzielić odpowiedzi.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.