POTRZEBA JAWNOŚCI

Bujny rozwój psychologii, popularność wielu -jej kierunków, a przede .wszystkim społeczna kariera różnych odmian psychoanalizy dopro­wadziły do powszechnego uznania potrzeby jawności. życia, psy chicznego.. Jest to jawność podporządkowana celom jakby ponad- . personalnym. Jawność ta —- w odróżnieniu od subiektywizmu w. sztuce — może być-uzasad­niona , względami _ obiektywnymi. Przywołuje-    się w związku z tym takie przyczyny, jak zdro­wie (psychoterapeutyka) czy względy naukowe (badania danych umożliwiających kształtowanie. mechanizmów obronnych jednostki), i Szczególnie ^.spektakularnego charakteru na­brały niektóre formy psychoterapeutyki: sean­se psychoanalityczne z ich różnorodnymi- tech­nikami, psychodrama i-oddziaływania zmie­rzające, do wyzwolenia spontaniczności jednost­ki.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.