POŚRÓD WYMIENIONYCH CECH

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wśród wymienionych dotychczas cech zaintereso­wań i ich struktury pojęcie „głębi” zainteresowań jest naj­mniej operacyjnym i najbardziej potocznym określeniem opi­sowym.Tak jak w hierarchiach poprzednich i w stosunku do typo­logii struktury zainteresowań brak badań empirycznych, które wskazywałyby na zależności między tymi i innymi cechami zainteresowań. Możliwe, że okazałoby się, iż dla poszczegól­nych zainteresowań, zależnie od ich treści, występują charak­terystyczne układy zarówno cech zainteresowań, jak i ich struktur. Dla poznawania wychowanka oraz dla kierowania jego roz­wojem wiedza o jego zainteresowaniach jest wyjątkowo ważna z uwagi na przypisywaną im rolę dynamizującą i ukierunko­wującą działanie człowieka.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.