POJĘCIE ZAINTERESOWANIA

Ponadto pojęcie zainteresowania cechuje szeroka stosowal­ność. Nie ma już prawie współczesnego podręcznika, ency­klopedii czy słownika psychologicznego, gdzie termin ten nie byłby uwzględniony. W mowie potocznej, w mniej lub bardziej fachowo konstruowanych charakterystykach ludzi wymienia się zainteresowania jako ważną cechę różniącą poszczególne osoby, poszczególne grupy dzieci w różno­rodnym wieku, bądź określone grupy zawodowe, środowisko­we, grupy różne pod względem płci. Faktyczna złożoność za­interesowań i wskutek tego wieloznaczność pojęcia „zaintere­sowanie” nie mogą być traktowane jako argument przema­wiający za poglądem, iż zainteresowania jako struktura psy­chiczna nie istnieją.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.