ODWROTNY PROCES

Jest to proces otwarty, wymaga­jący nieustannej autoweryfikacji postaw człon­ków grupy i — co za tym idzie— przynależ­ności do niej, a więc w konsekwencji weryfi­kacji istnienia samej grupy. Ustawiczna afir- macja takiej mikro- czy makrogrupy społecznej wynika stąd, że nie istnieją — ipoza osobistą deklaracją uczestnika —gotowe, sformalizowa­ne kryteria przynależnościjio wspólnoty mody.. Gdy pewne więzi społeczne zaczynają słab­nąć, chcemy je w jakiś sposób ocalić, niczego wszakże nie .poświęcając w swym indywidua­lizmie i egotyzmie. Moda pozwala przyswoić .sobie — w zmistyfikowanej postaci — kult . wspólnoty, więzi, równocześnie nie żądając niczego ,w zamian, nie .wprowadzając do świa­domości elementów na – tyle: wyraźnych, by -mogły, stać się zarzewiem konfliktu.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.