NOWOŚĆ

Na ogół za „nowy” uważają oni bodziec, który nie wywołuje ani okreś­lonej reakcji bezwarunkowej, ani określonej reakcji warunko­wej. A więc jest to bodziec, dla którego w doświadczeniu jed­nostki nie wytworzyła się jeszcze żadna gotowa reakcja. Jed­nostka nie ma „wypracowanej” w stosunku do niego odpo­wiedzi. Tym właśnie różni się on od bodźców znanych. Od różnicowanie natychmiastowe bodźca nowego od bodźców znanych jest, według Pawłowowskiej teorii odróżnicowywania, możliwe dzięki uprzedniemu stopniowemu wyodrębnianiu się śladu bodźca znanego, czyli takiego, na który organizm może odpowiedzieć gotową lub wypracowaną reakcją. W tym, że pojęcie „nowości” jako bodźca może być rozu­miane wieloznacznie, świadczą wypowiedzi psychologów, którzy zwracają uwagę nie tylko na różny charakter „nowości”, ale i na jej stopnie.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.