NIEKONSEKWENCJA

Zresztą ta niekonsekwencja zapewne może mieć też wpływ na poprzednio przedstawiane klasyfikacje.Dla badania zainteresowań dzieci i młodzieży przygotowano w Polsce własną szczegółową klasyfikację treści zainteresowań. Przy jej opracowaniu wiernie trzymano się modelowej defi­nicji zainteresowań i brano pod uwagę tylko przedmioty (kie­runek, treść) aktywności poznawczej występujące w intere­sującej nas tu populacji, tj. u dzieci i młodzieży w wieku szkol­nym. Przypuszczamy, że nasza klasyfikacja może mieć szer­sze zastosowanie, chociaż przygotowywana była dla określo­nej populacji i na niej sprawdzono jej przydatność. Nie badano interkorelacji między poszczególnymi treściami. Wychodząc od przedmiotów szkolnych i problemów, z któ­rymi uczeń styka się w czasie pozaszkolnym, starano się do­kładnie zinwentaryzować wszystkie treści, które mogj. sta­nowić przedmiot aktywności poznawczej ucznia.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.