NATRĘTNA SKŁONNOŚĆ

Niezależnie jednak od tego, czy jest to malowidło Giotta^ ukazujące św. Franciszka wśród’ ptaków, krynicki pejzaż Nikifora; For­tepian i lutnia Braque’a czy np. Ja i wieś Cha­galla, we wszystkich tych dziełach artysta za^ myka w plastycznym kształcie własny sposób widzenia, własne oceny i sposób wartościowa­nia przedmiotów i stosunków zachodzących między nimi. W miarę rozwoju sztuki współ­czesnej nasila się proces dominacji treści indywidualnych, podmiotowych nad przedmioto­wymi; kolejne awangardy ostatnich lat po-      twierdzają to zjawisko. Spotęgowana, natrętna’ skłonność poetów i pisarzy do mówienia i pisania o samych so- .» bie sięga czasów Rousseau.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.