MODA JAKO KOMUNIKAT

Koncepcja mody jako komunikatu i środkaporozumiewania się ludzi byłaby jednostronna, gdybyśmy ograniczyli się wyłącznie do analizy. _ form komunikatu wprost oraz. komunikatu po­średniego,’’ wielopłaszczyznowego. Postacie te ustępują coraz częściej-komunikowaniu .przez zamaskowanie; Terminu tego używa w „swojej książce Jolande Jacobi,Odwołajmy się do słów Ricouera, który próbuje określić „węzeł semantyczny” wszelkiej hermeneutyki: „Elementem wspólnym, któiry odnajdujemy, wszę­dzie, od egzegezy do psychoanalizy, jest pewna architektura sensu, którą/można by nazwać podwójnym sensem lub sensem wielokształt­nym, którego rola polega’za każdym razem, choć.w sposób rozmaity, na ujawnianiu i zara­zem ukrywaniu”.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.