KORZYSTAJĄC Z DANYCH

Korzystając z danych pochodzących z kilkuletniej znajo­mości dzieci w grupie przedszkolnej, w klasie szkolnej czy innej grupie wychowanków, warto dokonać analizy ich zainteresowań dla oddziaływania na poszczególne jed­nostki w celu rozwoju pewnych zainteresowań ze względu na ich treść czy inne właściwości. Warto też zorientować się w rozsiewie (profilu) zainteresowań w grupie z uwagi na możność wykorzystania ich w miarę potrzeby do organiza­cji grup problemowych itp.Przeprowadzona według sugerowanego powyżej wzorca analiza nie ma znaczenia innego poza praktycznym, gdyż metoda poznania, czyli ogólna niefachowa obserwacja do­konywana przez niewykwalifikowanego zawodowo obser­watora, nawet jeśli jest długotrwała, nie może być uznana za obiektywne diagnozowanie zainteresowań. Dostarcza jedy­nie przybliżoną do rzeczywistości orientację. Można ją wzbo­gacać o nowe elementy w zależności od potrzeb praktycznych korzystając ze wszystkich tabel podanych powyżej (siła, zakres, struktura itp.). W podanym przykładzie wzięto pod uwag’ jedynie trzy cechy zainteresowań: treść, liczbę i bez­względną siłę.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.