KOMUNIKAT PRZEZ UBIÓR

Z punktu widzenia komunikowania za. po­mocą stroju ulica ^tanowi jakby odpowiednik barokowego intermezzo, muzycznego przeryw­nika między aktami większego utworu, które­go funkcje pełni w tym przypadku życie. Jak uczy historia kultury, intermezzo z ‚czasem zyskało samodzielny status i bywało grywane jako osobny utwór. Być może, , z faktu tego można by wyciągnąć wnioski rozwijające zary­sowaną analogię. Komunikat przez ubiór, jak zauważyliśmy, może mieć różnorodny charakter. Najbardziej rozpowszechnione w naszej kulturze było dotąd pojmowanie stroju jako komunikatu bezpośrednie­go.Komunikat bezpośredni kształto­wał się wedle zasady doboru stroju w zgodzie z pełnionymi funkcjami zawodowymi i,spłecznymi,’z przynależnością do określonej kla­sy, środowiska.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.