KAŻDY CZŁOWIEK

  • Każdy człowiek ma imperatywną potrzebę posiadania znaczącej więzi’ze światem, więzi niezbędnej, dla uniknięcia poczucia izolacji i    osamotnienia. Psychologia społeczna, analizując tendencje do tworzenia się grup ludzkich, przyjmuje za podstawę ich formowania się w zasadzie poza grupami towarzyskimi — motywację wspólnego interesu. Nie sposób jednak nie zau­ważyć, że współcześnie istnienie grup towarzy­skich bardzo często daje się sprowadzić rów­nież w ostatecznej instancji do analogicznych motywacji.  W toku rozwoju historycznego powstawały wspólnoty różnego rodzaju, z reguły jednak ograniczały się one do kategorii wspolnot kla­sowych, politycznych — a jeśli miały charak­ter ogólnospołeczny, to były formą ideologicz­nej mistyfikacji (w rozumieniu Marksa) lub stanowiły wtórny element więzi kulturowo- dziejowej.
Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.