JAWNOŚĆ ŻYCIA PUBLICZNEGO

Z rozwo­jem kapitalizmu problem jawności życia pu­blicznego w Ameryce ześrodkował się na zja­wiskach zależności osób publicznych od pry-watnego kapitału. Ukryta siła pieniądza, roz­ciągająca swoje niewidzialne macki na rożne dziedziny władzy publicznej, była przedmiotem nienawiści ruchu populistycznego. Od drugiej wojny światowej problem,ogromnie się skom­plikował. Obok ukrytej siły kapitału zjawiła – się nowa ukryta potęga— nauka. W jaki spo­sób obydwie dziedziny podporządkować zasa- ^ dzie jawności spraw publicznych i życia pu­blicznego?Jak jednak uczy nas lektura pozmejszej pra­sy (już z ostatnich lat), problem jawności nau­ki został potraktowany analogicznie jak pro­blem kapitału, tzn. realizację jawności uzależ­niono w praktyce od powiązań, układów fitian- sowo-towarzyskich reprezentantów nauki.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.