INNA UKIERUNKOWANIE

Z  inaczej ukierunkowanymi, tj. na inne treści poznawcze zwróconymi, przejawami aktywności poznawczej danej oso­by (zależność intrapersonalna) oraz 2 — z częstotliwością występowania przejawów badanej aktywności poznawczej u innych członków tej samej grupy, do której konkretna jednostka należy. Może to być klasa szkolna, organizacja mło­dzieżowa, grupa zawodowa czy środowiskowa itp. (zależność interpersonalna). Ustalając powyższe kryteria określania nasilenia ukierun­kowanej aktywności poznawczej, eliminujemy w pewnym chociaż stopniu względność podstawowej miary tego nasile­nia, polegającą na określaniu stosunku, jaki zachodzi między występującymi zjawiskami lub ich brakiem a wywołaną przez nie aktywnością poznawczą dotyczącą tej dziedziny, faktów, do których dane zjawiska przynależą.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.