FAKTYCZNE WYSTĘPOWANIE

Jakie jednak faktycznie występują między nimi korela­cje, czy na ogół zainteresowania ogólne szerokie są słabe, a szczegółowe wąskie raczej silne, nie możemy w obecnym sta­nie naszej wiedzy powiedzieć. Brak w tej dziedzinie badań z tego m. in. względu istnieje poważna luka w psychologii zainteresowań. Na przykład może okazać się, że jeżeli chce­my kształtować zainteresowania silne, ich zakres treściowy powinien być wąski. Nie znajdujemy w psychologicz­nej teorii zainteresowań żadnej wskazówki na ten temat. Być może, zależy to od treści poszczególnych zainteresowań. Tylko odpowiednie badania mogłyby wykazać, które z dłu­giej listy typów zainteresowań są typami rzeczywistymi — ist­niejącymi faktycznie, spotykanymi, a które stanowią tylko konstrukty teoretyczne. Pomimo to rejestr cech i typów zain­teresowań może pomóc w porządkowaniu faktów, z którymi mamy do czynienia, służąc jako zestaw kategorii porządko­wych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.