ELEMENT PODMIOTOWOŚCI LUDZKIEJ

Próby, przezwyciężenia kartezjańskiego rozdziału, świadomości i ciała były. i’są;różnorod-. ne. Nie ma. potrzeby. wymieniać’ tu ani tym : bardziej analizować wszystkich wchodzących w grę koncepcji filozoficznych, można-jedynie wskazać przykładowo główne współczesne ten­dencje ‚ myślowe .nadające nowy – sens i znacze­nie podstawowej formie zewnętrzności ludz­kiej jaką stanowi ciało. Niezależnie bowiem od -orientacji filozoficznej podejmującej te kwe­stie (egzystencjalizm, fenomenologia, niektóre odłamy. psychoanalizy, kreacjonizm oaatenau- styczny, biologiczna, antropologia)-kładzie się duży nacisk na rolę i znaczenie ciała, traktuje .je — generalnię rzecz biorąc — jako istotny element podmiotowości ludzkiej.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.