EKSPRESJA WŁASNEGO „JA”

Interesuje nas jednostka opanowana żądzą ekspresji samej siebie, przy czym’ terenem’ ekspresji nie jest działalność zawodowa, społe­czna, artystyczna; polem jej są sfery poddają­ce się prostej obserwacji,’ a więc ubiór, co­dzienne działanie, potoczne zachowania. Mowa*, jest o kategorii wy razić się, a nie wyra­zić coś. Wbrew, pozorom nie chodzi nam o  rozróżnienie lingwistyczne między tymi dwo­ma pojęciami, lecz o prześledzenie jednego z tak często używanych kryteriów, oceny, kie­dy kryteria te utożsamia się z wartością: być sobą, być szczerym, uzewnętrznić się itp. Kry­terium szczerości, bycia sobą wydaje się często zastępować, w dość powszechnie akceptowanej skali wartości, wszelkie inne, szczególnie w środowiskach’ snobistycznie zorientowanej mło­dzieży.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.