DYSKUSJA NAD POJĘCIEM

Dyskusja na temat pojęcia zainteresowań nie ogranicza się do problemu ich faktycznego bytu. Przedmiotem jej jest wiele jeszcze innych zagadnień, a wśród nich miejsce zainte­resowań w klasyfikacji zjawisk psychicznych. Powyższe de­finicje wskazują na różnorodność stanowisk w tej kwestii. Zainteresowania bywają uważane za właściwość psy­chiczną lub za pewien stan psychiczny. Rozróżnienie to podkreśla w swej pracy Helena Słoniewska. O zaintere­sowaniach mówi się bądź w sensie aktualnego przeżycia, np. jako o skupieniu uwagi czy fakcie aktualnego wystąpienia innych funkcji intelektualnych charakterystycznych dla zain­teresowań, bądź w sensie potencjalnym, np. nastawienia.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.