CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA

Może — lecz nie musi — towarzyszyć tej reakcji czynność motoryczna. Najogólniej mówiąc, akty­wność poznawcza jest to wszelka czynność jednostki zmie­rzająca do uzyskania lepszej orientacji w otaczającej ją rzeczywistości. Poziom dojrzałości, skomplikowania oraz sto­pień uświadomienia sobie przez jednostkę poznawczego cha­rakteru takiej czynności mogą być bardzo różne — od pros­tego aktu poznawczego do żmudnych, długotrwałych po­szukiwań, badań i dociekań.Będziemy zatem mieć do czynienia z prostymi (określmy je orientacyjnymi) aktami poznawczymi, jak też z aktami poznawczymi bardziej złożonymi (nazwijmy je badawczymi). 

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.