CODZIENNA PRAKTYKA

W praktyce codziennej więzi te. nie funkcjonują rozłącznie, lecz jednocześnie, przez co uzupełniają się wzajemnie, tworząc, trudno^ rozdzielne — w sferze-teoretycznej —r stymu­latory działań. Wybór przez jednostkę określo- nego typu zachowań wobec innych i wobec świata- jest odrębnym rozległym problemem wymagającym, uwzględnienia różnorakich de­terminant: politycznych, ideowych, klasowych, historycznych.   Problem ten rozpatrujemy tu jedynie cząst- – kowo, fragmentarycznie, w płaszczyznie nieja­ko dodatkowych propozycji, jakie stwarza jed­nostce w tym względzie moda

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.