CO TO JEST ZAINTERESOWANIE?

Zainteresowanie […] to potrzeba podmiotu, który dąży do jej zaspokojenia”A. Smirnow określa zainteresowanie jako „[…] specy­ficzne nastawienie poznawcze człowieka na przedmioty i zjawiska rzeczywistości”, rozumiejąc przez nastawienie gotowość do spostrzegania przedmiotów w zależności od stanu podmiotu (zadań, które wykonuje, uprzednich spo­strzeżeń itp.).U wielu-autorów w definicjach zainteresowań pojawia się pojęcie uwagi. I tak Stefan Baley definiuje zainteresowanie jako fakt polegający na tyifi, że ,,[…] uwaga mimo woli za­trzymuje się na pewnych przedmiotach […]”  Podobnie de­finiują zainteresowanie H. B. English i A. C. English, twier­dząc, że mimo niepełnej jasności tego pojęcia jest to jakaś postawa uwagi, skłonność do selektywnego ukierunkowania uwagi.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.