CHARAKTERYSTYCZNE DLA MODY

Na przykład Van Lier powiada, że „obiektem przedstawienia są nie -, byty, lecz apercepcja bytów — rzeczywistość pośrednia, nie będąca ani człowiekiem, ani rzeczą, lecz możliwie” najczystszą i’najbardziej abstrakcyj­ną, dokonującą się w wysiłku i ciągłym sta­waniu się interakcją człowieka postrzegającego i świata”.-‚Charakterystyczna dla mody propozycja- „porządkowania” otaczającej rzeczywistości po­siada niejako ze swej istoty podwójny status, który’ pozostawia odbiorcy- pewien margines swobody i dowolności; może on bowiem, bazu­jąc na danych obiektywnie materialnych ce­chach modelu, wprowadzać w pewnym; stop­niu korekty, a tym samym może niejako uczestniczyćrfw tworzeniu obrazu, samego siebie nadając mu (świadomie lub nieświadomie) po­żądany przez siebie charakter.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.