BODŹCE DLA CZŁOWIEKA

Takie pytania, stanowią dla człowieka bodźce drugosygnałowe mające cechę nowości czy niezwy­kłości. To, ,,co najskuteczniej przyczynia się do postępu wiedzy, nie jest w rzeczywistości odkryciem właściwych od­powiedzi, lecz znalezieniem właściwych pytań”, a więc odczuciem niepokoju poznawczego, niepewności. D. E. Berlyne uważa niepewność za centralny problem teorii in­formacji, która stanowi podstawę rozwoju współczesnej nauki, a przeto najdojrzalszej postaci badań, poszukiwań — ukie­runkowanej aktywności poznawczej. Wynika z tego, co do­tąd powiedziano explicite, że gdy chcemy pobudzić aktywność poznawczą człowieka, nie możemy pokazywać świata jako całkiem zrozumiałego, prostego, ale raczej podkreślać to, że jest pełen zagadek, dysharmonii, nie rozwiązanych pro­blemów, co przecież stanowi prawdę.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.