AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA

Gdy mówimy o aktywności poznawczej, mamy za­zwyczaj na myśli, iż jednostka — zamiast biernego spostrze­gania faktów i zjawisk — czynnie w nie wnika; zamiast mecha­nicznego przyswajania materiału spostrzeżeniowego — in­tensywnie go analizuje, samodzielnie i planowo ujmuje.  Często podkreśla się również, iż charakterystyczną cechą aktywności jednostki jest chętne angażowanie się w działalność poznawczą i odczuwanie zadowolenia z tego powodu. Za­zwyczaj aktywność poznawcza obejmuje badanie, eksperymen­towanie i studiowanie. Jest to całościowa odpowiedź organiz­mu na spotkane fakty i zjawiska, przy czym na pierwszy plan wysuwają się takie procesy aktywne, jak uwaga czy wy­jaśnianie sobie czegoś.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Anna Kocłowska i moda to moja pasja, bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami pomysłami na stylizacje i makijaż. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i likowania na fb. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej.